Εταιρεία

Η Info Process ιδρύθηκε το 2007 από επαγγελματίες με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής έχοντας σαν αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο της μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Η Info Process μέσα από τις λύσεις που προτείνει, και με όπλο την μεγάλη εμπειρία των στελεχών της, επιδιώκει την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία των πελατών-επιχειρήσεών της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την απρόσκοπτη ροή πληροφόρησης στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης, την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας, τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας της επιχείρισης μέσα από διαδικασίες που εφαρμόζονται.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα αναγκών μίας επιχείρησης, τόσο σε θέματα διαδικασιών και διαχείρισης, όσο και σε θέματα front end, πωλήσεων, ανάλυσης και προβολής. Ενδεικτικά εξειδικευόμαστε σε θέματα τεχνικής υποδομής, ERP, CRM, BI, eShops και Digital Marketing. Το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα όμως, είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες του κάθε συνεργάτη και να προσφέρουμε λύσεις ειδικά διαμορφωμένες προς αυτές τις ανάγκες.