ΒΙ SOLUTIONS

Tα BI συστήματα (Βusiness Intelligence) συνιστούν τα πλέον σύγχρονα εργαλεία στη διάθεση των επιχειρήσεων, για την εξαγωγή αναφορών, τον σχεδιασμό στρατηγικής και την λήψη αποφάσεων marketing με πραγματικά δεδομένα και επαληθεύσιμες οικονομικές προβλέψεις. H Infoprocess μπορεί να σας προσφέρει συγκεκριμένα τα δύο συστήματα της Softone, το BI DATA LAKE και το QlickView, παραμετροποιημένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες της δραστηριότητάς σας.

BI DATA LAKE – Πλεονεκτήματα

• Αξιοποιείτε τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, μέσα από εργαλεία predictive analytics, data visualization και την πλατφόρμα Power BI. Προσφέρονται ενσωματωμένα ή custom υποδείγματα για την καλύτερη δυνατή κατανόηση των διαθέσιμων πληροφοριών.
• Έχετε στη διάθεσή σας πληροφόρηση για μεγάλες ποσότητες δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο.
• Μορφοποιείτε σύνθετα εταιρικά δεδομένα, αποκτώντας σημαντική γνώση για όλους τους παράγοντες που μπορούν να ορίσουν τις πωλήσεις σας.
• Η οπτικοποίηση των δεδομένων σας δίνει την απαραίτητη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων.
• Μπορείτε να μοιραστείτε, με ασφάλεια, την “business intelligence”, με τους συνεργάτες σας, μέσω ενός λογαριασμού Office 365.
• Μένετε διαρκώς ενημερωμένοι εκμεταλλευόμενοι την οπτικοποίηση real-time δεδομένων που καταχωρούνται από τους χρήστες του ERP.