Λύσεις eShop

Το μέλλον του «εμπορίου» βρίσκεται στην εύκολη πρόσβαση των πελατών σας στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα!

Η Infoprocess είναι εδώ για να σας δείξει πώς θα «επενδύσετε» σε αυτό, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό νέων E-Shop ή την βελτιστοποίηση υφιστάμενων.
Με γνώμονα τις διαδικασίες που επιθυμείτε να έχετε, σχεδιάζουμε την ιστοσελίδα σας από το front end μέχρι και το back end. Στο back end γίνεται χρήση τεχνολογιών ERP για περισσότερες αυτοματοποιήσεις στις καταχωρίσεις, παραγγελιοληψίες και τελικά στην τιμολόγηση των αγορών που εκτελούνται μέσω του E-Shop. Στο front end μέσω εξειδικευμένων εργαλείων γίνεται ανάλυση συμπεριφοράς των χρηστών με ποσοτικές μεθόδους, χαρτογραφούμε την εμπειρία των πελατών και προτείνουμε αλλαγές και υλοποιήσεις που θα βελτιστοποιήσουν τις πωλήσεις και φυσικά την εμπειρία του πελάτη.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
• Σχεδιασμό E-Shop
• Website Optimization
• Backend Διαχείριση
• Ανάλυση Συμπεριφοράς Πελάτη (Customer Journey)